KVIEČIAME MOKINIUS IR JŲ TĖVELIUS (GLOBĖJUS) REGISTRUOTIS Į NEFORMALIOJO UGDYMO 2015 M. PROGRAMAS

 Siekiant neformaliojo vaikų švietimo programų kokybės,  įvairovės ir prieinamumo, didinant įvairia veikla po pamokų užsiimančių vaikų skaičių 2015 m spalio 1 d. – gruodžio 31 d. sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu.

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurių sąrašą 2015 m. rugsėjo 21 d. patvirtino Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2015-09-21 įsakymu DV-1443 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų“ .

Siekiant neformaliojo vaikų švietimo įvairovės, prieinamumo, kokybės 2015 m. spalio–gruodžio mėnesiais sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu (finansavimas skiriamas NVŠ programų teikėjams – įstaigoms ar laisviesiems mokytojams).

Nuo spalio 1 d. įvedamas neformaliojo ugdymo krepšelis, kad iš dalies būtų finansuojami mokinio lankomi būreliai, popamokiniai užsiėmimai ir pan. Jei mokinys lankys kelis užsiėmimus, lėšos atiteks vienai jo paties pasirinktai akredituotai programai.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, jų tėveliai gali kreiptis į mūsų mokyklą dėl dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo pasirinktoje akredituotoje programoje. Programos veiks nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Mūsų mokykla parengė, registravo neformaliųjų švietimo programų registre ir akreditavo dvi neformalaus švietimo programas:

1. Aikido mokymas pradedantiesiems;

2. Aikido mokymas pažengusiems.

Svarbu žinoti tėvams

Vaikai su tėvais, susipažinę su įvairiais būreliais, apžiūrėję erdves, kuriose vyks veiklos, iki spalio 1 dienos turės pasirinkti būrelius, kuriuos ketina lankyti, sudaryti sutartį su neformaliojo vaikų švietimo teikėju. Mūsų mokykla yra  akredituota vykdyti šias programas (http://www.marijampole.lt/go.php/Svietimas92124917216).