Š. m. gruodžio 7 d. Marijampolės  Trečiojo amžiaus universiteto kvietimu buvo pravestas aikido užsiėmimas šio universiteto studentams, kurių susirinko tikrai gausus būrys. Jiems buvo pristatyta aikido aikikai sistema, jos galimybės, pravestas praktinis užsiėmimas. Iš pradžių kilusios abejonės dėl sugebėjimo atlikti pratimus greitai išsisklaidė ir visi kartu atlikome apšilimo, tempimo, bendro fizinio paruošimo pratimus ir keletą specifinių aikido technikų, atskleidžiančių šio meno principą, sakantį, kad praktikų metu nereikia naudoti fizinės jėgos. Dėkojame visiems Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto studentams, dalyvavusiems užsiėmime ir linkime energijos bei neišblėstančio entuziasmo ieškoti naujų galimybių.

Keletas užsiėmimo akimirkų: