Fotogalerija iš Aikido pristatymo skautų stovykloje Meteliuose 2014 metais