Marijampolės aikido aikikai mokykla “AIKIVARAS” įgyvendina projektą „Fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas aikido sistemos pagalba“. Projektas finansuojamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Projekto tikslas ir uždaviniai:

  • supažindinti vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius su aikido, ją kultivuojančiomis organizacijomis, sudominti juos aikido fiziniu aktyvumu;
  • įtraukti bendruomenės narius į sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, motyvuoti prasmingam laisvalaikio leidimui;
  • sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms aktyviau dalyvauti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų siūlomoje sveikatą stiprinančioje fizinio aktyvumo veikloje, tenkinti mokinių fizinio aktyvumo ir domėjimosi sporto šakų įvairove poreikius.

Projekto vykdymo metu vedami aikido užsiėmimai Marijampolėje, Kalvarijoje, Vilniuje. Užsiėmimų metu ne tik fiziškai judant stiprinama bendra sveikatos būklė, bet stiprinama savidrausmė, tvarkingumas, pozityvus požiūris į savo asmenybę, akcentuojama samprata, kad sportuoti galima „taikiai“, eliminuojant agresiją, pyktį, turėti turiningą sveikatinimosi laisvalaikį bei jį leisti prasmingai. Projekto partneriai, praktikuojantys aikido, keičiasi patirtimi, perteikdami ją projekto dalyviams, užsiėmimus veda kvalifikuoti specialistai. Kviečiame dalyvauti grupes iš įmonių, mokyklų, pavienius asmenis ir draugų grupes. Užsiėmimai nemokami. Informacija ir registracija tel. Nr. 8 659 60 507. departamentas